Kairosklinikken

Behandling til gravide med bækkensmerter

Kairosklinikken

På Kairosklinikken tilbyder Karin Fræmohs individuel, psykomotorisk behandling, undervisning og vejledning – primært til kvinder med graviditetsrelaterede bækkensmerter.

Formålet med indsatsen er at hjælpe den enkelte kvinde til et lavere niveau af smerter eller til at trives bedre med de smerter, der er.

Kairosklinikken tilbyder et individuelt tilrettet forløb, der har som mål at hjælpe kvinden til at fungere bedre i sin dagligdag og dermed opleve færre smerter.

Bækkensmerter kan forstås som et resultat af overbelastning af muskler og led omkring bækkenet. Ved at belaste kroppen anderledes i dagligdagen, kan overbelastningen mindskes og smerterne vil da aftage/mindskes.

I samarbejde tilrettelægges et individuelt forløb, der hjælper den enkelte til at fungere bedre i sin dagligdag.

Om graviditetsrelaterede bækkensmerter
Graviditetsrelaterede bækkensmerter opstår i ca. hver 5. graviditet. Smerterne er lokaliseret omkring bækkenets led, ledbånd og muskler. Smerterne kan være begrænset til den ene side af kroppen, til bagsiden eller forsiden af bækkenet eller involvere hele bækkenringen. Nogle oplever at smerterne primært findes i og omkring halebenet. Smerterne forværres af belastning. Sværhedsgraden er individuel, nogle bliver meget begrænsede i deres fysiske formåen, andre oplever hovedsageligt smerterne i forbindelse med ekstraordinære belastninger.

Ofte starter smerterne omkring uge 20 i graviditeten, men nogle oplever smerterne allerede før graviditetstesten. Andre igen oplever først smerterne i slutningen af graviditeten.

Bækkensmerter, bækkenløsning eller bækkendysfunktion?
Både blandt fagfolk og lægmand findes der forskellige kategoriseringer af bækkenproblemer. Om end det af hensyn til den videre forskning og udvikling på området er vigtigt at kunne kategorisere forskellige typer bækkensmerter ret præcist, betyder det i praksis mindre for den enkelte kvinde. Hendes smerter forandres jo ikke af at vide hvorvidt hendes smerter hører til kategorien bækkendysfunktion, bækkenløsning eller bækkensmerter, selvom der kan være forskel på prognosen.

På Kairosklinikken tager vi udgangspunkt i de smerter, du oplever – uanset hvor de er placeret. Det er altså smerten og dens påvirkning af din dagligdag, der er i fokus i behandlingsforløbet. Derfor er du velkommen, når du synes at smerterne har nået et omfang og et niveau, hvor du er motiveret for at arbejde for forandring.

Får jeg et træningsprogram?
Behandlingsindsatsen er ikke begrænset til et træningsprogram. Det er fint at træne, men dit smerteniveau afhænger også af hvordan du bruger din krop i alle de andre timer i døgnet. Derfor er det dit kropsbrug i alle døgnets timer, der er i fokus i dit forløb på Kairosklinikken. Forløbet er altså i højere grad et pædagogisk forløb, der har til formål at lære hvordan du kan bruge kroppen i dagligdagen med mindst mulig smerteprovokation.

Vi tager udgangspunkt i de aktiviteter, der er vanskelige for lige præcis dig. For nogle kvinder er det arbejdsdagens funktioner, for andre handler det om vanskelighederne med at udføre alle de omsorgsopgaver, der følger med at have en familie. Det kan også være vanskeligheder med at sove godt, at føle sig tilstrækkelig eller at kunne bidrage på lige fod, at tage tøj på, at deltage i møder og andre arbejdsopgaver…

Bliver jeg smertefri?
Næppe! Enkelte oplever at blive smertefri, men det gælder ikke for flertallet. De fleste vil dog opleve at deres smerteniveau mindskes, at dagligdagen kommer til at fungere bedre, at de trives bedre og/eller sover bedre. Det kan ikke på forhånd afgøres i hvilken grad behandlingen vil have effekt for den enkelte, men det er min erfaring at de fleste oplever effekt mellem 2. og 3. behandlingsseance.

Praktiske oplysninger
Behandlingen foregår i et lokale på Østbanegade ved Østerport station.

Behandlingen er en blanding af samtale, øvelser og manuel behandling.

Samtaledelen har som mål at afklare hvordan det er gået siden sidst og hvilke udfordringer klienten oplever.

Øvelsesdelen kan indeholde bevæge- eller træningsøvelser, men kan også bestå i at øve sig i at ligge eller sidde anderledes, at øve sig i at mærke trætheds- og smertesignaler og at øve sig i at reagere relevant på trætheds- og smertesignaler.

Den manuelle del foregår på briks og består af blide tryk og stræk i musklerne. Klienten er iført ”blødt tøj” fx gamacher og langærmet bluse.

En behandlingsseance varer 60 minutter i alt og koster 650 kroner. Der kan betales kontant eller via MobilePay. Et behandlingsforløb varer normalt 4-6 gange, oftest fordelt over lige så mange uger.

Kontakt
Karin Fræmohs
Tlf.: 22612281
Læs mere om Karin Fræmohs